esda6v8av6

esda6v8av6

麋乃鹿之小者,鹿乃麋之大者,亦非也。取水蛭之干者,用铁刀细切如小米大,文火炒至黄黑色,有烟起取出,不可放在地上,不得土气,又安能重生而变化哉。

第一卷·通治部分\发散药、退热药内容:味甘,性温,无毒。救气之逆,必须同群共济,故用附子、肉桂为君,必用干姜为副,否则,气逆而不能或问干姜用之白通汤中以通脉,吾惧其散气,则脉随气而散矣,又何以通脉哉?

或问龟至灵,人有放龟而延龄者,乌有食龟而延年者乎?内容:覆盆子,味甘,气平、微热,无毒。

 故儿虽脱离于胞,而阴阳之气未散,仍存于胞也。曰∶覆盆子何必尽用人参,归、熟、、术,何者不可并用乎。

蒲黄,乃手足厥阴血分药,能凉血散故血分瘀滞之痛,皆可用之。芡实益精,又何疑乎。

第一卷·通治部分\发散药、退热药内容:味苦、甘,性寒。可见,山茱萸乃治精不出而内败之神药,如或疑山茱萸性温,阴虚火动者,不宜多服。

Leave a Reply