im电竞

im电竞

如此以用萸肉,是皆得之临证实验之余,非但凭诸理想而云然也。愚用龙骨约皆生用,惟治女子血崩,或将流产,至极危时恒用者,取其涩力稍胜以收一时之功也。

太阳篇白虎汤证,脉浮滑是表里皆有热也。服两剂,小便亦滴沥不通,服利小便药亦无效。

罗东逸曰∶夫人一身制水者脾,主水者肾也。《内经》∶“上气不足,脑为之不满”二语,非但据理想象也,更可实征诸囟门未合之小儿。

 延医诊视,云是痰盛有火,与人参清肺汤加生地、丹皮等味,非特无效,反发热如火,更添泄泻,有不可终日之势。而愚对于此等证,原有变通之下法,即白虎加人参汤,将石膏不煎入汤中,而以所煎之汤将石膏送服者是也。

或用黄六钱,三棱、莪术各三钱,或减黄三钱,加野台参三钱,其补破之力皆可相敌,不但气血不受伤损,瘀血之化亦较速,盖人之气血壮旺,愈能驾驭乳香∶气香窜,味淡,故善透窍以理气。遂又为疏方,干姜、生怀山药各六钱,白术、当归各四钱,桂枝尖、半夏、甘草各三钱,浓朴、陈皮各二钱,煎服两剂,病愈十之八九。

【又方】生石膏捣细一两,滑石八钱,连翘三钱,蝉蜕去土足三钱,地肤子三钱,甘草二钱。上五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

Leave a Reply